Tüzel Kişiler için
Lütfen unvanınızı belirtiniz.
Lütfen T.C. Kimlik Numaranızı belirtiniz.
Öğrenmek için tıklayınız
Lütfen adresinizi belirtiniz.
Lütfen telefon numaranızı belirtiniz.
Lütfen e-posta adresinizi belirtiniz.
Lütfen konuyu belirtiniz.
Lütfen isteğinizi belirtiniz.

E-Posta yoluyla istenen bilgilerde, bilgiyi talep eden kişinin e-posta kotasının dolu olmasından ya da e-posta adresinin yanlış yazılmasından kaynaklanacak problemlerden dolayı Üniversitemiz yükümlü değildir.